Начало » Важно за фермера » Животновъдство
25.05.2023 г.

Суровото мляко е под контрол само ако се субсидира и е реализирано на пазара

Още важни промени в наредба 3
Суровото мляко е под контрол само ако се субсидира и е реализирано на пазара

sinor.bg

Животновъдни стопанства с месодайни породи, които имат и млечни крави, но тяхната продукция е само за лична консумация, не са длъжни да регистрират тези животни в системата за контрол и мониторинг на суровото мляко. Това предложение е на браншовите организации и е добавено като вторите поправки на Наредба 3 за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. Проектът е качен на интернет страницата на агроминистерството и по него ще върви обсъждане до 6 юни.

Там, където се регламентират интервенциите за подпомагане на млечни и на месодайни животни е записано, че „животновъдните обекти в стопанството, отглеждащи млечни породи животни, трябва да са в система за контрол и мониторинг на суровото мляко“. С оглед на това текстовете на чл. 12, 15 и 16, които се отнасят за съответните интервенции за обвързано подпомагане на животни, са прецизирани, като изискването заявените животни да се отглеждат в животновъдни обекти, които са в система на контрол и мониторинг на суровото мляко, се постановява само по отношение на тези от тях, за които ще се доказва реализация на пазара на мляко и млечни продукти.

По отношение на допустимите за подпомагане животни при защита на изчезващите стада в членове 15 и 16 от наредбата е добавено изискване животните да са от породи, за които е изпълнено условието в стопанството на кандидата, да се отглежда минималният брой животни от тези породи, предвиден за подпомагане по съответната интервенция. Изменението е в съответствие с т. I.Б.10.5 - Обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи и т. I.Б.8.5 - Обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми на Стратегическия план.

По отношение на екосхемата за биологично земеделие (селскостопански животни) в I.В.1.5 на Стратегическия план е предвидено, че се подпомагат „постоянно затревени площи и/или площи, заети с фуражни култури“. Промените в чл. 38, ал. 1, 4 и 5 осигуряват унифициране на терминологията по отношение заявяваните за подпомагане площи със Стратегическия план и прилаганата номенклатура на площите за целите на директните плащания. С допълнението по ал. 1, т. 5 се специфицира изискването на кандидатите да не е наложена през годината на кандидатстване мярка за несъответствие с правилата на биологичното производство само за дейностите по биологично растениевъдство на постоянно затревени площи и фуражни култури и/или дейностите по биологично животновъдство на едри преживни животни, дребни преживни животни и източно балкански свине.

Промени в наредбе 3 и за младите фермери

Правят се промени и в чл. 18, където се прецизират изискванията при замяна на животните.

В член 46 пък се създава нова алинея 6, която гласи следното:

Българската агенция по безопасност на храните предоставя на ДФЗ не по-късно от 15 дни преди края на срока по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (обн., ДВ, бр. 30 от 2023 г.) актуална извадка на разрешените за пускане на пазара и употреба органични подобрители на почвата, органични торове, микробиални торове и растителни биостимуланти, произведени в Република България, от Регистъра на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, за които е издадено удостоверение за пускане на пазара и употреба по ЗЗР. Използването на органичните подобрители на почвата, органичните торове, микробиалните торове и растителните биостимуланти, които не се произведени в Република България и не са включени в Регистъра на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, се подпомага по екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, въз основа на информацията от съдържанието на сертификата или етикета на продукта.

Суровото мляко е под контрол само ако се субсидира и е реализирано на пазара
11450
 

Последни материали
Виж
Аграрен университет - Пловдив
Отлични резултати oт опити с Принципал® Голд в АУ Пловдив
При лек спад в цената спрямо предишната тръжна процедура
Йордания купи на търг почти двойно повече фуражен ечемик от планирания
При свинското обаче приходите нараснаха въпреки спада в количествата
Франция сви рязко износа на месо
Песимистични прогнози за производство на зърно в Украйна през 2024 г.
МЗХ публикува наредба № 9 за обществено обсъждане
Кои са новите моменти в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“
Седмична агрометеорологична прогноза за периода 19-25 април 2024 година
Неустойчиво време ще ограничава възможностите за работа на полето
Свързани материали
Виж
Само за авансовите плащания по втория прием през финансовата 2024 година
Определен е бюджетът по 2 интервенции за лозари и винари
Интервенциите по Стратегическия план - промени
Помощта от 40 хиляди лева за нови стопани ще се дава за мининум 4 хил. евро СПО
Документи се подават през СЕУ с КЕП до 13 октомври
Започна приемът по интервенциите за плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти
От земеделските производители зависи качеството на подадените данни
Новият лозарски регистър ще помага за управлението на интервенциите в сектора
Следва продължение
Обнародвана е наредбата за интервенциите при мляко, плодове и зеленчуци
Проектонаредба
Условията за кандидатстване на организации и асоциации в секторите плодове, зеленчуци и млечни продукти
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини