Начало » Новини » Коментари
26.01.2023 г.

Между 1 и 3 милиона лева ще се отпускат на фермери за преработка на продукцията

Експерти разясняват Стратегическия план – втора част
Между 1 и 3 милиона лева ще се отпускат на фермери за преработка на продукцията

sinor.bg

Ако досега за преработка на селскостопанска продукция кандидатстваха само мандри, консервни фабрики и други компании от преработвателния сектор, с новия Стратегически план подобно подпомагане ще има също за малки, средни и големи земеделски стопанства, инвестиращи в подобен бизнес. Това се посочва в информация на Министерството на земеделието, предоставена на медиите със съдействието на асоциацията на консултантите по европейски програми БАКЕП.

За читателите на Синор.бг в първия текст представихме важни подробности при кандидатстването по инвестиционните програми от Стратегическия план. Втората част е посветена на инвестициите в преработка на селскостопански продукти (2) и инвестициите за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда (2.1).

И за двата типа инвестиции могат да кандидатстват микро и малки предприятия, които осъществяват дейност по преработка на селскостопански продукти съгласно Закона за храните и които преди подаването на проектите са работели непрекъснато най-малко малко 24 месеца; средни и големи предприятия, които осъществяват дейност по преработка на селскостопански продукти съгласно Закона за храните и преди кандидатстването имат непрекъснат производствен цикъл от поне 36 месеца; „малко земеделско стопанство“, регистрирано като земеделски стопани поне 12 месеца преди кандидатстването е не е прекратявало дейността си; както и „средно земеделско стопанство“, и „голямо земеделско стопанство“, които са регистрирани като земеделски стопани от най-малко 36 месеца преди кандидатстването.

Основно изискване за земеделските стопани е да имат минимум 8 000 евро стандартен производствен обем СПО и минимум 51% собствена суровина. Допустимите сектори, при които субсидиите при двете интервенции ще се отпускат, са мляко и млечни продукти, включително яйца от птици; месо и месни продукти; плодове и зеленчуци, включително гъби; пчелен мед; зърнени, мелничарски и нишестени продукти; растителни и животински масла и мазнини; технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки; готови храни за селскостопански животни и гроздова мъст, вино и оцет.

Дейностите, които ще се подпомагат за инвестиции в материални и/или нематериални активи, се отнасят заа земеделски стопани, преработватели на селскостопански продукти, признати групи и организации на производители и кооперативни обединения на земеделски стопани. Минималният праг за един проект е 15 000 евро и се подпомагат изредените по-горе сектори. За чувствителните сектори се добавя +10% към финансовата помощ. Субсидирането е до 50% от стойността на проектите.

Според финансовите условия за подпомагане за двата вида инвестиции при микро- и малките предприятия таванът на подпомагате е до 500 000 евро, или един милион лева. При средните преработвателни предприятия таванът е 1 млн. евро, или 2 млн. лева. За големите предприятия – мандри, консервни фабрики и др. таванът на субсидияте е 1,5 млн. евро, или 3 милиона лева.

При малките земеделски стопанства ( СПО 8 000 - 30 000 евро) максимумът на субсидирането е 500 000 евро, или 1 млн. лв. При средните стопанства (СПО от 30 000 до 170 000 евро) таванът на подкрепата за един проект е 1 млн. евро, или 2 млн. лева. За големите стопанства (със СПО над 170 000 евро) максималната субусидия е 1,5 млн. евро, или 3 милиона лева.

Групите и организациите на производителите и кооперативните обединения ще получават + 25%, или 2 000 000 евро (4 млн. лева). При инвестиции в пазари на производители подпомагането е 65%, като максимумумът на субсидията ще бъде 2,5 млн. евро, или 5 милиона лева.

За всяка категория кандидати при стартиране на приеми е допустимо в националните правила за прилагане на интервенциите да се дефинират различни финансови условия по отношение на интензитет и максимален размер на допустимите разходи след съгласуване с Комитета за наблюдение на Стратегическия план.

От Министерството на земеделието дават информация и за инвестициите в неселскостопански дейности в селските райони (II.Г.3). Допустимита кандидати там са земеделски производители, микропредприятия и физически лица, като това подпомагане се прилага за територията на всички селски райони, за физическите лица се отнася само за тези, които упражняват занаяти.

Държавните помощи за фермерите след 2023 г.

Максималната стойноста на подпомагането и за земеделски стопани, и за микропредприятия, и за физически лица – занаятчии, не трябва да превишава 200 000 евро, или 400 хил. лв. Субсидията е до 50% от стойността на проекта.

Допустими за този тип интервенции са регистрираните земеделски стопани, които имат непрекъснат стаж най–малко 24 месеца преди кандидатстването и не са прекратявали своята дейност; регистрираните като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите. Всички те трябва да имат седалище на територията на селските райони. Икономическият размер на стопанството им трябва да бъде между 8 000 евро и 170 000 евро СПО, вкл. - да са „малко“ или „средно“ земеделско стопанство.

И тук минималната субсидия за един проект ще бъде 15 000 евро. Микропредприятията трябва регистрирани като ЕТ или ЮЛ по Търговския закон или Закона за кооперациите; седалище на територията на селски район; Физическите лица: регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ; отговарят на определението за микропредприятие, съгласно дефиницията на ЗМСП; постоянен адрес на територията на селски район;

Инвестициите, допустими за подпомагане в рамките на интервенцията, трябва да са свързани с развитие на услуги в различни сектори на икономиката и други производствени неземеделски дейности, производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз, както и дейности, които са насочени към развитие на занаяти.

Между 1 и 3 милиона лева ще се отпускат на фермери за преработка на продукцията
6761
 

Последни материали
Виж
Правителството одобри коефициента по Закона за експортното застраховане за 2024
Министерският съвет прие решение за отнемане на земеделски земи от Министерството на отбраната
Ще се проведе на 24 юни в Люксембург
Одобрена е българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС
Решения на Министерския съвет
Първи промени в горските такси, които от 2013 г. не са пипани
Решения на Министерския съвет
През миналата година фонд „Земеделие“ е превел на стопаните над 2,8 млрд. лв.
Вносът е нараснал с 4 на сто с основен доставчик Украйна
Износът на мека пшеница от ЕС изостава с 5 на сто 20 дни преди края на сезона
Свързани материали
Виж
Предстоят семинари на БАБХ и Българска хранителна банка за условията за даряване на храна
Националният съвет по храните обсъди нови правила за производството, преработката и дистрибуцията на храни
Преработващите заводи работят с минимална печалба в очакване на новия сезон
Изкупните цени на слънчогледа в Украйна надхвърлят 450 долара за тон
Близо 3000 производители захранват 51 розоварни с капацитет за 15 000 тона цвят
Площите с рози у нас вече надхвърлят 50 000 декара
При слънчогледа обаче е отчетен ръст, включително от началото на годината
ЕС сви преработката на маслодайни култури през април
Бивш председател на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци
Константин Ламбрев: По-лесно е да изнесем консервите си, отколкото да ги продаваме в България
На годишна база е отчетено увеличение с изключение на соята
ЕС сви преработката на маслодайни култури през февруари спрямо януари
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини