Начало » Новини » Света
16.12.2022 г.

ЕК одобри всичките 28 стратегически планове - от 1 януари 2022 г. са в сила

Бюджетни разпределения
ЕК одобри всичките 28 стратегически планове - от 1 януари 2022 г. са в сила

sinor.bg

С одобрението на всичките 28 стратегически плана (по един за всяка държава от ЕС и два за Белгия) Европейската комисия отбелязва официално началото на новата Обща селскостопанска политика, планирано да започне на 1 януари 2023 г. С бюджет от 264 милиарда евро ЕС ще подпомогне европейските фермери в прехода към устойчив и издръжлив селскостопански сектор и ще спомогне за запазването на жизнеността и разнообразието на селските райони, съобщава сайтът аг-прес. Съфинансирането и допълнителното национално подпомагане ще увеличи бюджета, предназначен за фермерите и селските общности, до 307 милиарда евро за периода 2023-2027 г. Други 6 милиарда евро ще бъдат изплатени по програми, попадащи в обхвата на ОСП, но извън стратегическите планове на ОСП като например програмата POSEI за най-отдалечените региони, училищната схема на ЕС, програмите за насърчаване.

Всички стратегически планове подкрепят жизнеспособните доходи на земеделските стопанства и устойчивостта на селскостопанския сектор като ключова цел. Като примери за предоставената поддръжка се посочва следното финансиране.

Директните плащания остават предпазна мрежа за земеделските производители. Всяка година близо по 20 милиарда евро ще се разпределя на отговарящите на условията земеделски производители за по-високи доходи. Това обаче зависи от земеделските производители, които прилагат засилени основни стандарти за добро земеделие и условия на околната среда (GAEC, или ДЗЕС). Очаква се те да обхващат близо 90% от земеделската земя в ЕС.

Новата ОСП осигурява по-високо ниво на обществена подкрепа към най-нуждаещите се, а именно малките и средни стопанства, като 25 от държавите членки на ЕС ще получат по-висока подкрепа за доходите благодарение на преразпределително плащане в размер на 10,6% от всички директни плащания. Това ще възлиза на 4 милиарда евро годишно, или 2,5 пъти повече от преразпределителните плащания по настоящата ОСП (2014-2020 г.), прилагана само от десет държави членки.

Малките фермери искат ревизия на българския план още през януари 2023 г.

За да помогнат на земеделските стопани да се справят с кризи, 15% от фермите в ЕС ще получат подкрепа за покриване на застрахователни премии, участие във взаимни фондове или в други инструменти за управление на риска.

Нивото на подкрепа за протеинови култури/бобови култури чрез обвързано с производството подпомагане на доходите ще се увеличи с 25 % в сравнение с 2022 г. Това ще помогне за намаляване на зависимостта на земеделските стопани от ЕС от вноса и използването на определени торове. Седемнадесет други сектора, изпитващи затруднения, също ще получат обвързана подкрепа, достигайки 21% от фермите в ЕС.

В стратегическите планове на ОСП близо 98 милиарда евро, съответстващи на 32% от общото финансиране на ОСП (ЕС и съфинансиране), ще бъдат отделени за осигуряване на ползи за климата, водата, почвата, въздуха, биоразнообразието и хуманното отношение към животните, както и за насърчаване на практики извън задължителните условия. Ако разгледаме разбивката на тази сума по инструменти и фондове, 24% от директните плащания са предназначени за екосхеми, а 48% от разходите за развитие на селските райони при всички планове ще подкрепят напълно целите, свързани с околната среда и климата.

Плановете ще стимулират управителите на земи да съхраняват въглерод в почвата и биомасата, да намалят емисиите на парникови газове (ПГ) и да помогнат за подобряване на 35% от земеделската земя в ЕС чрез подходящи практики за управление - екстензивно управление на пасища, отглеждане на бобови растения и улов култури, органично торене или агролесовъдство.

Въз основа на новите задължения към фермерите - чрез сеитбообращението ще се отпускат субсидии за около 85% от обработваемата земя, подкрепяна в ЕС. Това ще помогне за прекъсване на циклите на вредители и болести и по този начин ще намали употребата и риска от пестициди. За да отидем по-далеч, повече от 26% от земеделската земя в ЕС ще получат подкрепа за приемане на интегрирано управление на вредителите и използване на нехимични методи за контрол на вредителите или прецизно земеделие.

Подпомагането на ОСП за биологично производство през 2027 г. ще се удвои почти в сравнение с площите, финансирани през 2018 г. Това ще бъде основен принос за постигане на националните амбиции на държавите членки за увеличаване на органичните площи, които варират от 5 до 30% през 2030 г.

Планираните инвестиции в производство на възобновяема енергия във ферми ще добавят 1,556 MW към капацитета за производство на енергия в ЕС.

Селските райони на ЕС са изправени пред няколко предизвикателства като обезлюдяването, достъпа до и подобряване на основните услуги, възможностите за заетост и необходимост от по-добра свързаност. ОСП ще инвестира в социалната и икономическа структура на селските райони на ЕС.

Специфичната подкрепа за млади фермери също е приоритет във всеки одобрен план, а държавите от ЕС надхвърлиха минималното изискване за отделяне на 3 % от преките си плащания за подновяване на поколенията. Общо 8,5 милиарда евро публични разходи ще помагат на младите фермери да създават, инвестират и поддържат бизнеса си през първите си години на дейност.

В периода 2023-2027 г. се очаква общо 377 000 нови млади фермери да бъдат утвърдени като стабилни бизнеси, работещи на пълни обороти. Някои държави членки планират по-нататъшни усилия за насърчаване на наследяването на земеделските стопанства, засилване на равенството между половете в селските райони и укрепване на позицията на жените в земеделието.

Местното развитие се подпомага и от 7,7% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), предназначени за стратегии за водено от общността местно развитие (т.нар. подход LEADER). Това представлява 5 милиарда евро. След като бъдат въведени, се очаква те да обхванат 65% от европейското селско население.

За първи път плащанията по ОСП ще бъдат свързани със спазването на определени социални и трудови стандарти на ЕС и бенефициентите ще бъдат стимулирани да подобряват условията на труд във фермите. Плановете ще подкрепят инвестиции, за да направят живота и работата в селските райони по-привлекателни, с цел създаване на най-малко 400 000 работни места. По същия начин ще бъде предоставена подкрепа за инвестиции в цифрови технологии и услуги за оптимизиране на ефективността на ресурсите.

Повече от 6 милиона души ще се възползват пряко от съвети, обучение и обмен на знания, финансирани от ОСП, или ще участват в проекти за иновации в рамките на Европейското партньорство за иновации с акцент върху екологичните и климатичните резултати или социалните и селските аспекти.

ЕК одобри всичките 28 стратегически планове - от 1 януари 2022 г. са в сила
4142
 

Последни материали
Виж
При липсата на работна ръка и нежелание за изкупуване от фирмите
Прибирането на реколтата от череши в Кюстендилско е пред провал
Обсъжда се удължаване с година на срока за разплащане по ПРСР 2014-2020
Настояваме за премахване или двойно увеличаване на тавана за украинската помощ
Събитието започва утре в Пловдив
Министерство на земеделието организира конференция за биологичното производство
104,56 лв. на ха е ставката по еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал
НАЗ иска премахване на самоконтролът за остатъци от пестициди
Ягодовият акар застрашава не само бъдещата реколта, но и растенията
Свързани материали
Виж
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини