Начало » Новини » Страната
04.04.2022 г.

Щатът на агроминистерството се свива със 100 бройки

Устройствен правилник - промени
Щатът на агроминистерството се свива със 100 бройки

sinor.bg

С промени в Устройствения правилник на Министерството на земеделието се съкращават 15% от числеността на работещите във ведомството, като орязването е с по 50 души в състава на общата и на специализираната администрации. Досега общата численост на персонала във ведомството е била 664 души, като с новия правилнки тя се свежда на 564 експерти.

Намалението и в едната, и в другата администрации се предвижда да бъде с по 50 щатни бройки. Общата администрация се свива от 179 на 122 експерти, а специализираната – от 428 на 369 души.

Проектодокументът е качен на страницата на ведомството и по него ще се приемат становища до 3 май тази година.

В края на миналата година правителството одобри структурни изменения в централната администрация на изпълнителната власт. Според тях от системата на агроминистерството излиза Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, която отива „под шапката” на Министерството на финансите. Две важни агениции - Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителната агенция  по горите, пък преминават към Министерския съвет.

Според правилника дирекция „Сигурност“ и дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ преминават на пряко подчинение на министъра на земеделието с оглед усложнената международната обстановка и кризисната ситуация в много стопански сектори в страната.

Дирекция „Административно обслужване“ и дирекция „Информационно и комуникационно обслужване“ се обединяват в дирекция „Административно, информационно и комуникационно обслужване“, тъй като осигуряват документалното и техническо осигуряване на администрацията на министерството по отношение на документооборота и информационните системи за електронно управление, четем в мотивите към проекта.

Премиите за пенсионираните чиновници

Дирекция „Финанси и управление на собствеността“ и дирекция „Стопански дейности, инвестиции и хидромелиорации“ се преобразуват в дирекция „Финансово управление“ и дирекция „Управление на собствеността“.

Дирекция „Директни плащания“ и дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ се обединяват в дирекция „Директни плащания и секторни политики“, която ще подпомага министъра на земеделието при провеждане на националната политика по прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС в областта на директните плащания и секторните политики и ще управлява изпълнението на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. по отношение на директните плащания и секторните политики.

Дирекции „Поземлени отношения и комасация“ и „Идентификация на земеделските парцели“ се обединяват в дирекция „Поземлени отношения, комасация и идентификация на земеделските парцели“. Новата дирекция ще осъществява функции, свързани с поземлените отношения и комасацията, стопанисването и управлението на земите от държавния поземлен фонд, опазването на земеделските земи и ще поддържа в актуално състояние Системата за идентификация на земеделските парцели и специализираните бази данни и регистри, свързани с нея, по начин, който е съобразен с целите на различните схеми и мерки по ОСП.

Изваждането на БАБХ от системата на агроведомството

Дирекция „Морско дело и рибарство“ и дирекция „Обща политика в областта на рибарството“ се обединяват в дирекция „Морско дело и рибарство и обща политика в областта на рибарството“, тъй като осъществяват функции по разработване, координиране и провеждане на държавната политика в областта на рибарството, общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури. Новата дирекция ще изпълнява функциите на Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. и на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г.

Същевременно със Закона за държавния бюджет на Република България е предвидена възможност при предприемане на действия за изпълнение на Решението на Народното събрание от 13.12.2021 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България и Решение № 892 на Министерския съвет от 30.12.2021 г. за предприемане на действия за подготовката на структурни и други промени в централната администрация на изпълнителната власт, да бъде осигурен необходимия финансов ресурс за провеждане на политиките в област ефективно управление и оптимизация на публичния сектор.

Необходимите финансови средства за изплащане на обезщетенията на персонала в Министерството на земеделието ще бъдат в рамките на разходите, определени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Ето и числеността на новите дирекции:

Политически кабинет         - 17 бройщи, в това число:

експертни и технически сътрудници – 9;

главен секретар – 1;

Инспекторат – 14;

дирекция „Вътрешен одит“ – 12;

дирекция „Наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция“        - 7;

дирекция „Сигурност“         - 10;

дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ – 10;

финансови контрольори – 2;

Обща администрация        - 122, в т.ч.:      

дирекция „Човешки ресурси“ – 11;

дирекция „Правни дейности и законодателство на Европейския съюз“ – 30;

дирекция „Финансово управление“ – 25;

дирекция „Управление на собствеността“ – 22;

дирекция „Административно, информационно и комуникационно обслужване“ – 23;

дирекция „Обществени поръчки“        - 11;

Специализирана администрация         - 369, в т.ч.:     

Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ – 41 в т.ч.:       

Централно управление – 31;

Център за изпитване и сертифициране – Пловдив – 5;

Център за изпитване и сертифициране – Русе – 5;

дирекция „Поземлени отношения, комасация и идентификация на земеделските парцели“  - 72;

дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ -        32;

дирекция „Директни плащания и секторни политики“ – 25;

дирекция „Анализ и стратегическо планиране“ – 13;

дирекция „Държавни помощи и регулации“ – 16;

дирекция „Европейска координация и международни отношения“ – 18;

дирекция „Развитие на селските райони“ – 45;

дирекция „Морско дело и рибарство и обща политика в областта на рибарството“ – 36;

дирекция „Политики по агрохранителната верига“ – 20;

дирекция „Биологично производство“ – 20;

дирекция „Растениевъдство“ – 11;

дирекция „Животновъдство“ – 20.

Щатът на агроминистерството се свива със 100 бройки
25611
 

Последни материали
Виж
Обучения
Национален парк Рила отбелязва Световния ден на Земята
Кубота представя трактор с мощност 22 к.с. в гамата Escorts-Kubota
Петна по листата
Направете първичен преглед на листата на овощните и лозите
През първото тримесечие на годишна база
Износът на пчелен мед от Украйна скочи почти двойно при ръст на приходите под 40 на сто
Зърнопроизводителите очакват слаби добиви, надяват се на качество
Жътвата на пшеницата и ечемика ще започне с месец по-рано заради жегите
След споразумение между производителите и министерството на развитието
В Гърция свалиха цените на някои стоки за Великден
Свързани материали
Виж
Устройствен правилник на МЗХ
Прехвърлят експерти от 5 области към земеделските служби в Русе, Бургас и София
Проект за Постановление на МС
Обществените поръчки в Агенцията по храните минават на пряко подчинение на директора
Числеността на персонала остава същата
Промени в Устройствения правилник на Селскостопанската академия
Нормативни промени
Отпада длъжността научен секретар в звена от Селскостопанска академия с под 10 учени
Решения на Министерския съвет
Промени в устройствения правилник на агенцията по селекция в животновъдството
Решения на Министерския съвет
Създават се още две дирекции в агенцията по храните
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини